ბავშვთა საკითხების გაშუქების მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში (1 აპრილი - 1 ივლისი, 2017)

 

 

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია უკვე რამდენიმე წელია გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით მუშაობს ბავშვთა საკითხების გაშუქების გაუმჯობესების მიმართულებით. მედიაზე დაკვირვება ერთ-ერთი კომპონენტია ერთობლივი პროექტისა „ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება“ .


მედიამონიტორინგის მიზანი ელექტრონულ, ონლაინ და ბეჭდურ მედიაში ბავშვთა საკითხებზე გამოქვეყნებული მასალების შესწავლა, ბავშვთა უფლებებთან, ეთიკურ ნორმებსა და სიღრმისეულად გაშუქების პროფესიულ სტანდარტებთან შესაბამისობის ანალიზია. მონიტორინგი 2017 წლის 1 აპრილიდან 30 ნოემბრამდე ტარდება.


წინამდებარე შუალედურ ანგარიშში მოცემულია 2017 წლის 1 აპრილიდან 1 ივლისამდე პერიოდში ჩატარებული მონიტორინგის შეჯამება. შეფასებულია სხვადასხვა ტიპის მედიის თავისებურებები, ასევე წარმოდგენილია ძირითადი ტენდენციები და შესწავლილი მასალების დეტალური ანალიზი, გამოკვეთილი ხარვეზები და რეკომენდაციები.


ანგარიშში ცალკე ქვეთავი ეთმობა 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ბავშვთა საკითხების გაშუქების შეფასებას

 

დოკუმენტის გადმოსაწერად დააკლიკეთ აქ

Join / Follow / Connect