საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევა - მეხუთე ეტაპი - 2017

წარმოდგენილ ანგარიშში მოცემულია 2017 წლის ივლის-აგვისტოშიმოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევისშედეგების მიმოხილვა. აღნიშნული კვლევა 2009 წელს დაწყებული კვლევების მეხუთე ანგარიშს წარმოადგენს. იგი გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით მიმდინარე ერთობლივი ღონისძიებების ნაწილია, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის მონიტორინგისთვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას


Join / Follow / Connect