მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა - მოკლე მიმოხილვა

 

 

 

წარმოდგენილი მოკლე ანგარიში მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის მეოთხე ეტაპის შედეგებს ეფუძნება. მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ოჯახების პანელური გამოკითხვაა, რომელიც ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ყველა რეგიონს მოიცავს. 2015 წლის კვლევის ფარგლებში შესაბამისი კითხვარები 4533- მა შინამეურნეობამ შეავსო და მიღებული შედეგები რეპრეზენტატიულია ქვეყნის მასშტაბით. აღნიშნული კვლევა შეისწავლის ისეთი სოციალური მოვლენების გავრცელების არეალს, როგორიცაა სამომხმარებლო სიღარიბე, მატერიალური დეპრივაცია, სუბიექტური სიღარიბე და სოციალური გარიყულობა. ამასთან ერთად, კვლევაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სოციალური ტრანსფერების როლსა და ბავშვთა კეთილდღეობას.

 

დოკუმენტის გადმოსაწერად დააკლიკეთ აქ 

Join / Follow / Connect