შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სტიგმატიზაციის კვლევა

 

კვლევის მიზანი იყო შშმ ბავშვთა მიმართ ქართულ საზოგადოებაში არსებული სტიგმების და მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება. კვლევის ამოცანებს შეადგენდა პასუხის გაცემა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

- სტიგმატიზაციის შინაარსი (რას გულისხმობს შშმ ბავშვის სტიმატიზაცია);

- სტიგმატიზაციის სოციალური ველები/ინსტიტუტები;

- სტიგმატიზაციის აქტორები: ინდივიდები ან ჯგუფები, რომლებიც სტიგმას ატარებენ ან სტიგმატიზაციას ხელს უწყობენ;

სტიგმატიზაციის ვარიაცია შეზღუდულობის ტიპების მიხედვით;

სტიგმატიზაციის მიზეზები;

სტიგმატიზაციის სოციალური და ფსიქოლოგიური შედეგები;

- სტიგმატიზაციის დაძლევის სტრატეგიები (ანტისტიგმატიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკა და სამოქალაქო აქტივობები).


Join / Follow / Connect