სოციალური დახმარების აღწერა და რეკომენდაციები - 2014-2016

 

კვლევა ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის და ევროკავშირის მხარდაჭერით. კვლევის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგენტო და სხვა უწყებები. კვლევა განხორციელდა კონსულტანტთა ჯგუფის მიერ.


დოკუმენტის გადმოსატვირთად დააკლიკეთ აქ.

Join / Follow / Connect