იძულებით გადაადგილებული ბავშვები


• იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის განკუთვნილი პროგრამების მონიტორინგი


• იძულებით გადაადგილებული პირების ინფორმირება მათთვის არსებული მომსახურებების შესახებ


იუნისეფი ეხმარება საქართველოს მთავრობას, იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის არსებობდეს შესაბამისი მომსახურება. ამ მიზნით ხდება  ადგილნაცვალი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის განკუთვნილი მიმდინარე პროგრამების შეფასება და შესაძლო ხარვეზების აღმოჩენა.  ჩვენ ვცდილობთ, დევნილები ინფორმირებულნი იყვნენ არსებული მომსახურებების შესახებ, მათ შორის განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროში. 

 

Join / Follow / Connect