© იუნისეფი/საქართველო/ამურველაშვილი

 
იმუნიზაცია


• ბავშვების ვაქცინაცია


• საზოგადოების ინფორმირება აცრების მნიშვნელობის შესახებ


იუნისეფი ეხმარება საქართველოს მთავრობას ახალი ვაქცინების შესყიდვასა და მათ დანერგვაში; უზრუნველყოფს ტექნიკურ დახმარებას და აუცილებელ მომარაგებას იმუნიზაციის სისტემის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის. ჩვენ ასევე ვცდილობთ საზოგადოების ინფორმირებას ვაქცინაციის მნიშვნელობის შესახებ და იმუნიზაციასთან დაკავშირებული არასწორი წარმოდგენების შეცვლას.  

Join / Follow / Connect