ვაკანსია - ეროვნული კონსულტანტი - ჯგუფის ხელმძღვანელი: ადგილობრივი თვითმმართველობის სახელმძღვანელოს შემუშავება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონის განოხრციელების ხელშეწყობისთვის და ადრეული და სკოლამდელი განათლების სტანდარტების სახელმძღვანელოს შემუშავება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების თანამშრომლებისთვის.
«234567891011»
Spacer
Join / Follow / Connect