ინფოგრაფიკების გასადიდებლად დააკლიკეთ ფოტოს

 

მოსახლეობის კეთლიდღეობის კვლევა - ჯანმრთელობა

 

 

 

ბავშვები - ყველაზე ღარიბი ადამიანები საქართველოში

 

 

 

უკეთესი საკანონმდებლო გარემო ბავშვებისთვის საქართველოში

 

 

 

საკანონმდებლო პაკეტი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაციის უზრუნველყოფის შესახებ


 

 

საკანონმდებლო პაკეტი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვის გასაძლიერებლად

 

 

 

 

კანონი შვილად აყვანისა და მინდობითი აღზრდის შესახებ


 

 

კანონი ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ


 

 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ახალი კოდექსი:

 

 

 

 

დაასრულე ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში:

 

Violence Against Children in Georgia

 

 

Join / Follow / Connect