კონფერენცია ადრეულ ასაკში ბავშვთა სიცოცხლისა და განვითარების შესახებ

11 ივნისი, 2013

თბილისი, საქართველო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        კონფერენციის დღის წესრიგი  

 

        დეკლარაცია და სამოქმედო გეგმა 2013 – 2015წწ.

 

        მოკლე ინფორმაცია - კვების დეფიციტის ზიანი ქალებსა და ბავშვებზე

 

        მოკლე ინფორმაცია - კვლევა სკოლამდელი განათლების სისტემის განფასების შესახებ 

 

        მოკლე ინფორმაცია - ბავშვთა სიღარიბის შემცირება  

 

        პრეზენტაცია - ადრეულ ასაკში  ბავშვის სიცოცხლისა და განვითარების კონცეფცია, როგორც  სიღარიბის 

        და უთანასწორობის შემცირების საშუალება

 

        პრეზენტაცია - ინვესტიცია საქართველოს მომავალში ადრეულ ასაკში ბავშვთა სიცოცხლისა 

        და განვითარების ეროვნული გეგმა

 

        პრეს-რელიზი  

 

ბავშვის ადრეულ ასაკში განვითარება

 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი

ბავშვის ადრეულ ასაკში განვითარების შესახებ

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი

მარგველაშვილი ბავშვის ადრეულ ასაკში განვითარების შესახებ

 

ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი ადამიანის უფლებათა საკითხებში

თომას ჰამარბერგი ბავშვის ადრეულ ასაკში განვითარების შესახებ

 

                                            დისკუსია

სკოლამდელი განათლება

 

დისკუსია
კვების დეფიციტის პრობლემა ქალებსა და ბავშვებში

 

დისკუსია
ბავშვთა სიღარიბე საქართველოში

 

კონფერენცია ადრეულ ასაკში ბავშვის განვითარების თემაზე


       

    პუბლიკაციები: 

 

საქართველოში ადრეულ

ასაკშისწავლის სისტემის

ღირებულების 

გაანგარიშების

და დაფინანსების

ყოვლისმომცველი

სტრატეგია


ჯანდაცვის

გაუმჯობესება

და კეთილდღეობის

ზრდა

საქართველო:

ბავშვთა

სიღარიბის შემცირება

 

 

 

 

Join / Follow / Connect