იუნისეფი მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან ბავშვის უფლებათა დაცვის მიზნით. ასევე, აქტიურად ვთანამშრომლობთ გაეროს სხვა სააგენტოებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

 

შეგიძლიათ, გაეცნოთ ჩვენ პარტნიორებს აღნიშნული ბმულების საშუალებით, 

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტი – http://www.president.gov.ge/ge/

 

 

 

 

 

  საქართველოს პარლამენტი – http://www.parliament.ge/

 

 

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო – http://www.mfa.gov.ge/ 

 

 

 

 

 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო – http://www.mes.gov.ge/

 

 

 

 

 

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო - http://www.mcla.gov.ge/

 

 

 

  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო – http://www.justice.gov.ge/

 

 

 

 

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო –  http://www.moh.gov.ge/

 

 

 

 

 

სოციალური მომსახურების სააგენტო -  http://ssa.gov.ge/

 

 

 

 


 

 

სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო - http://www.deoagency.ge/

 

 

 

 


 

 

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი – www.ncdc.ge

 

 

 

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო - http://msy.gov.ge

 

 

 

 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - http://www.geostat.ge/

 

 

 

 

 

 

სახალხო დამცველი – http://www.ombudsman.ge/

 

 

 

 

თბილისის მერია – http://new.tbilisi.gov.ge/

 

 

 

 

 

USAID საქართველო - http://www.usaid.org.ge/  

 

 

 

 

 საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტი- http://qartia.org.ge/

 

 

 

 

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო - http://www.sida.se/Svenska/Lander--  regioner/Europa/Georgien/

 

 

 

 

WorldVision საქართველო – http://beta.wvi.org/georgia

 

 

 

 

 

საქართველოს ბავშვები - http://www.cog.ge/

 

 

 

საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი - www.sos-childrensvillages.ge

 

 

 

 

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია – http://www.ungeorgia.ge/eng/

 

 

 

 

 ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში - http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/

 

 

 

 


 

ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო - http://www.dutch-embassy.com/georgia

 

 

 

 

 

გაეროს განვითარების პროგრამა - http://www.undp.org.ge/

 

 

 

 

 


გაეროს მოსახლეობის ფონდი-  http://www.unfpa.org.tr/georgia/index.htm 

 

 


 

მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია - http://www.who.int/en/

 

 

 

 

 


 

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი – www.ohchr.org

 

 

 

 

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი - http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

 

 

 

 


 

მსოფლიოს სასურსათო პროგრამა - http://www.wfp.org/

 

 

 


 გადავარჩინოთ ბავშვები - http://www.savethechildren.org/

 

 


 

პირველი ნაბიჯი საქართველო - http://firstepgeorgia.org/

 

 

 

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი - http://www.chca.org.ge/

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - http://www.tsu.edu.ge/

 

 

 

      http://www.iliauni.edu.ge/

 


 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი - http://www.ug.edu.ge/

 

 

 


 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - http://www.gipa.ge/

 

 


  http://www.cu.edu.ge/?l=1

 


 

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მედიცინის განვითარების ფონდი – http://phmdf.ge/ 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია - http://www.gasw.org/

 

 


 
  ძალადობის დაცვის ეროვნული ქსელი - http://www.avng.ge/

 

 

 

 

  საქართველოს კარიტასი - http://caritas.ge

 

 

 

 

 

Join / Follow / Connect