მოზარდთა მშობლობისა და მოზარდთა მშობლობის მხარდამჭერი პროგრამების კვლევა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა სკოლაში - ბროშურა მოსწავლეებისთვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები საქართველში - მოკლე მიმოხილვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები - მასწავლებლებისთვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები - მოსწავლეებისთვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 სკოლამდელი განათლების ხარისხის კვლევა - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კვების გაიდლაინი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისთვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა 2017: ''ბავშვები ციფრულ სამყაროში''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 განსხვავებები არასრულწლოვნების და სრულწლოვნების მართლმსაჯულებაში

 

 

 

 

 

 

 

 

 ანტი-სტიგმა კამპანია ''#დაინახეყველაფერი''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 პატარა ისტორიები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა 2015 - მოკლე მიმოხილვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  სასკოლო მზაობის პროგრამა - აქტივობათა კრებული, ნაწილი II

 

 

 

 

 

 

 ბაგა-ბაღის აღმზრდელის გზამკვლევი - ჰიგიენა

 

 სასკოლო მზაობის პროგრამა - აქტივობათა კრებული

 

  სასკოლო მზაობის პროგრამა - აღმზრდელის სახელმძღვანელო

 

 ერთად ვიზრუნოთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე

 

 საქართველოში ბავშვთა სიღარიბის შემცირება: სამომავლო გზა

 

 

  ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის  განვითარება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 საქართველოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა აღწერის მონაცემები


 მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის საქართველოს მონაცემთა ანალიზი


 

 ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში


 

 

 

 რეინტეგრირებული ოჯახების საჭიროებათა შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

higiena

 

იყავი სუფთა და ჯანმრთელი - მასწავლებლის სახელმძღვანელო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

higiena

 

წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა სკოლაში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


საერთაშორისო სტანდარტები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის

სახელმძღვანელო მითითებები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოში ადრეულ ასაკში სწავლის სისტემის ღირებულების გაანგარიშების და დაფინანსების ყოვლისმომცველი სტრატეგია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ბავშვის ზრდისა და განვითარების პირადი ბარათი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯანდაცვის გაუმჯობესება და კეთილდღეობის ზრდა:
რა უნდა გაკეთდეს საქართველოში ქალებსა და ბავშვებში მალნუტრიციის ადამიანური და ეკონომიკური ზიანის შესამცირებლად

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გაეროს ბავშვთა ფონდის რეკომენდაციები საქართველოს ახალ მთავრობას

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველო - ბავშვთა სიღარიბის შემცირება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამა თბილისის ბაგა-ბაღებისთვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თამაშები და აქტივობები სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის ბარიერების კვლევა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველო და ბავშვის უფლებათა კონვენცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ბავშვის განვითარება ადრეულ ასაკში

 

 

 

 

 

 

 

 

 პოზიტიური ურთიერთობა უფროსებსა და ბავშვებს შორის

 

 

 

 

 

 

 

 

რატომ არის მნიშვნელოვანი სკოლამდელი განათლება

 

 

 

 

 

 

 

ბავშვის უფლებები და ჟურნალისტური პრაქტიკა - უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბავშვის უფლებები და ჟურნალისტური პრაქტიკა - უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა
სახელმძღვანელო პედაგოგებისათვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფიზიკური გარემო

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 საქართველოს 2009 წლის ეროვნული ნუტრიციული კვლევის ანგარიში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთავარი შესაძლებლობაა - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის განმარტება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ბავშვის უფლებათა კონვენცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბავშვის უფლებათა კონვენცია - ადაპტირებული ვერსია ბავშვებისათვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნუ მიწოდებთ ქუჩის ბავშვს - საქართველოში ურბანული ქუჩის ბავშვების რაოდენობა და მახასიათებლები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფოტოალბომი - გვსურს მხოლოდ მშვიდობა!

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოში ბავშვების მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეროვნული კვლევა საქართველოს სკოლებში ძალადობის შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადრეული ასაკის ბავშვის განვითარება - სახელმძღვანელო სოციალური სამუშაოს სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის

 

 

 

 

 

 

 

ბავშვებისა და ქალების მდგომარეობის მონიტორინგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩვენ გვაქვს უფლება ვიყოთ დაცული ძალადობისაგან

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ძალადობა ბავშვების მიმართ - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის სამსახურის კვლევა, ადაპტირებული ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მსოფლიო მოხსენება თემაზე "ძალადობა ბავშვების მიმართ" - გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ძალადობის აღმოფხვრა სკოლებში -სასწავლო პაკეტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ძალადობის აღმოფხვრა სკოლებში: როგორ შევცვალოთ გარემო?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ძუძუთი კვება - სახელმძღვანელო ჯანდაცვის მუშაკებისა და დედებისთვის

 

 ადრეული ასაკის ბავშვის განვითარების შეფასება და ხელშეწყობა

 

 

ადრეული ასაკის ბავშვის კვება

Join / Follow / Connect