საინფორმაციო ბიულეტენი - #1 (#19) 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 საინფორმაციო ბიულეტენი - ვიზრუნოთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე


 საინფორმაციო ბიულეტენი - 1 (18) 2014

 

 

 

 

 

 

 

საინფორმაციო ბიულეტენი - 1 (17) 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

საინფორმაციო ბიულეტენი საქართველოში ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

 

საინფორმაციო ბიულეტენი - 1 (16) 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება საქართველოში - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

კატასტროფის რისკის შემცირების კომპონენტის ინტეგრირება საქართველოს განათლების სისტემაში - 2011

 

 

 

 

 

 


საინფორმაციო ბიულეტენი - 2 (15) 2011

 

 

 

 

 

 

 


 

საინფორმაციო ბიულეტენი - 1 (14) 2011

 

 

 

 

 


საინფორმაციო ბიულეტენი - 1 (13) 2010

 

 

 

 

 

 


საინფორმაციო ბიულეტენი - 1 (12) 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოში შექმნილ საგანგებო მდგომარეობაზე იუნისეფის რეაგირება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საინფორმაციო ბიულეტენი -  2006

 

 

 

 

 

 

 

 

საინფორმაციო ბიულეტენი -  2005

 


 

 

 

 

 


საინფორმაციო ბიულეტენი -  2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Join / Follow / Connect